Bestill time med SMS

Send til 2097:

MÅLØY fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

MÅLØY 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

PRISLISTE HOS FASTLEGEN


Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget: 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt……….. 152/257
Sykebesøk på dagtid/kveld……………………………………………………………………………. 205/328
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk……………. 49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud…………………. 54
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett………………………………………… 65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver ………………………………………… 54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopiering av urinsediment……………………………………… 54

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Utskrift av journal ………………………………………………………………………………………. 85
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
• Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m………………….. 61
• Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m………………………….. 91
• Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m……………………………… 128
• Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m………………………………. 173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v…………………………………………………………………………………… Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 154/251
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dtete. Etter kostnad

LEGEN SKAL GI DEG KVITTERING FOR DET BELØPET DU HAR BETALT

 

 

PRISLISTE FOR ATTESTER:  

 


Yrkesdykkerattest                            kr 2500
Sjømannsattest                               kr 2000
Sjømannsattest – skoleelev            kr 1200
Drugtest                                          kr 500
Offshoreattest                                 kr 2000
Sjømanns- + 0ffshoreattest            kr 3000
Førerkortattest utvidet (NA0202)    kr 500
Førerkortattest diabetes                 kr 200
Sportsdykkerattest                          kr 1200 (skjema fra Norges Dykkerforbund)

Røykdykkerattest                            kr 1200
Andre attester kr. 600 pr. påbegynt ½ time


Attester går ikke under frikort – pasienter som har frikort må likevel betale for attester