Fra og med 1 mai 2019 skifter Måløy legekontor nettside. Vi vil da benytte oss av Helsenorge.no sine sider. Der må du logge deg inn med bank id. Denne blir automatisk aktivert når det sendes en henvendelse herfra til legkontoret.

På helsenorge.no vil du som før kunne bestille timer med fastlegen, fornye resepter og bruke e- kontakt.